รับสมัครงาน

ตำแหน่ง

รับสมัครพนักงานขาย

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เปิดตลาดและขายสินค้า กับร้านค้าผู้จ่ายสินค้าของบริษัท
 • ดูแลตลาดเดิมที่มีอยู่แล้ว
 • เป็นการทำงานที่ให้อิสระในการทำงาน ไม่ต้องตอกบัตร เน้นผลงานต่อเดือน
 • ดูแลลูกค้าในภาคตะวันออกและภาคเหนือ
 • สินค้าเป็นลักษณะฝากขาย(เครดิต) และเงินสด

คุณสมบัติ

 • มีรถยนตร์ของตัวเอง (มีค่าเสือมรถยนต์ 5000 ต่อเดือน
 • ขับรถได้หรือมีคนขับรถ
 • รักการขาย
 • อัธยาศัยดี

ค่าตอบแทน และสวัสดิการ

 • เงินเดือนประจำ 12000 (ต้องผ่านโปร 3 เดือน ก่อนผ่านโปร 10000 บาท/เดือน)
 • คอมมิชชั่น 5% จากยอดขาย
 • เงินพิเศษเมือทำเป้ายอดขายทุกหนึ่งแสนบาทจะได้รับ 3000 บาท
 • สามารถเบิกค่าทีพัก
 • สามารถเบิกค่าน้ำมัน
 • ค่าสึกหรอรถยนต์ 5000 บาท
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

ระดับการศึกษาขั้นต่ำ

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.

ช่องทางการติดต่อเพื่อสมัครงาน

โทรศัพท์ 082-669-2323
Email  natthinee@bibcthailand