เป็นตัวแทนเราได้กำไรง่าย ได้ทองง่ายกว่า BIBC แจกทอง

จำนวนยอด ระยะเวลา ของขวัญ
5000 บาท / เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ทองคำแท่ง หนักครึ่งสลึ่ง
10000 บาท / เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ทองคำแท่ง หนัก 1 สลึ่ง
15000 บาท / เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ทองคำแห่งหนัก 1.5 สลึ่ง
20000 บาท / เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ทองคำแห่งหนัก 50 สตาง
25000 บาท / เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ทองคำแห่งหนัก 50 สตาง ครึ่งสลึ่ง
30000 บาท / เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ทองคำแห่งหนัก 50 สตาง 1 สลึ่ง
35000 บาท / เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ทองคำแห่งหนัก 50 สตาง 1.5 สลึ่ง
40000 บาท / เดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ทองคำแห่งหนัก 1 บาท

*ตัดยอดทุกวันที่ ชำระเงินค่าสินค้าของเดือนแรกที่เริ่มนับโปรโมชั่น เช่น ชำระ วันที่ 10/01/19 จะคิดยอดของเดือนถัดไปจากยอดเงินที่ชำระภายในวันที่ 10/02/19

*ถ้ายอดชำระเงินไม่ถึงจำนวนที่กำหนดถือว่าโมฆะ