มีแล้วบนแค๊ตตาล๊อก Friday

เอาใจแฟนแค๊ตตาล๊อก Friday สามารถสั่งซื้อสินค้าจาก BIBC ได้แล้วบน แค๊ตตาล๊อก Friday รอบที่ 7/2019

 

Posted in Promotion and tagged , .